Begroting 2019

B Weerstandsvermogen & risicobeheersing

Belastingcapaciteit

Het kengetal belastingcapaciteit geeft aan hoeveel ruimte de gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Dit wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. De woonlasten bestaan uit de onroerend zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van meerpersoonshuishoudens te vergelijken met het landelijk gemiddelde van het voorgaande jaar en uit te drukken in een percentage. Op basis van de begrote opbrengsten voor 2019 bedraagt dit percentage 105%. Om een beeld te geven van de landelijke spreiding van de belastingcapaciteit: de percentages lopen uiteen van 70% tot 170% (cijfers 2018).