Begroting 2019

EMU saldo 2019-2021

Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Vragenlijst Berekening EMU-saldo

Gemeente Heemskerk (0396)

Algemene gegevens:

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Ruimte voor toelichting