Begroting 2019

Personeel en arbeidskosten

De formatie en de personele kosten zijn als volgt:

Tabel: formatie

Formatie per organisatie-onderdeel

Aantal formatieplaatsen

Werkelijk 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Raadsgriffier

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

BMO en Control

10,2

9,7

11,6

11,6

11,6

11,6

Klantzaken

53,0

54,5

54,9

54,9

54,9

54,9

Buurtzaken

65,2

67,2

66,5

66,5

66,5

66,5

Stadszaken

32,2

33,5

34,4

34,4

34,4

34,4

Staf

66,1

69,8

66,4

66,4

66,4

66,4

Totaal

229

237

235

235

235

235

De loonkosten zijn voor 2019 met 2,75% geïndexeerd conform de uitgangspunten voor de begroting. Voor de andere jaren is een indexatie toegepast van 2,25%.

Tabel: loonkosten per organisatie-onderdeel

Loonkosten per organisatie-onderdeel

Totaal salarissen en sociale lasten

Werkelijk 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Raadsgriffier

131

145

152

155

158

159

BMO en Control

880

842

1.083

1.105

1.128

1.152

Klantzaken

3.159

3.474

3.645

3734

3825

3918

Buurtzaken

3.984

4.185

4.342

4.449

4.558

4.670

Stadszaken

2.358

2.817

2.953

3.011

3.069

3.094

Staf

4.556

4.929

4.968

5.082

5.205

5.335

Totaal

15.068

16.392

17.143

17.536

17.943

18.328

De loonkosten van € 17,1 miljoen zijn als volgt in de begroting toegerekend aan de programma's en de overheadkosten.

Tabel: loonkosten toegerekend aan de programma's

Verdeling loonkosten en formatie over de begroting

Formatie Werkelijk 2017

Loonkosten Werkelijk 2017

Formatie Begroot 2018

Loonkosten Begroot 2018

Formatie Begroot 2019

Loonkosten Begroot 2019

Bestuurlijk domein

41,1

2.191

36,1

2.374

33,4

2.417

Sociaal domein

63,2

4.013

63,2

4.458

63,6

4.592

Fysiek domein

49,7

2.966

49,7

3.073

51,2

3.272

Algemene dekkingsmiddelen

3,8

242

3,8

239

4

262

Overhead

83,8

6.266

83,8

6.247

82,6

6.600

Totaal

242

15.678

237

16.391

235

17.143